Welkom

Welkom op de website van de stichting Platform Surinaamse Ouderenorganisaties Noord-Brabant (PSOB). De PSOB is in 1996 ontstaan als gevolg van de behoefte van enkele Surinaamse ouderenorganisaties in Brabant om zich te verenigen in een Provinciaal Platform. Dit om te voorkomen dat de werkzaamheden en activiteiten t.b.v. de doelgroep, niet of nauwelijks op elkaar zouden zijn afgestemd. De PSOB is in 2005 als volwaardig lid toegelaten tot het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB). Tot ca. 2007 werd de PSOB ondersteund door Palet, daarna ging zij op eigen benen verder.

Doelstelling
De stichting PSOB stelt zich ten doel een overleg tot stand te brengen en te handhaven tussen de besturen van de bestaande of nog op te richten Surinaamse ouderen organisaties in Noord-Brabant, teneinde de belangen van hun achterban en/of leden in deze provincie naar vermogen te kunnen behartigen. De samenwerking die hieruit voortvloeit is gericht op:

  • Het gemeenschappelijk optreden van de leden van de PSOB ten opzichte van derden in het werkgebied.
  • Het in gezamenlijke opdracht uitvoeren van nader overeen te komen activiteiten van de leden in het werkgebied. Dit alles onder de uitdrukkelijke erkenning van elkaars zelfstandigheid en met eerbiediging van elkaars doelstellingen.