Congres KBO op 4 september

KBO-Brabant houdt op 4 september een congres voor deelnemers aan de themabijeenkomsten van het project Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging (DLB) en/of ontvanger van de nieuwsbrief van dit project.
Voor meer info: ga naar de website van NOMB.