Info bijeenkomst NOMB
Datum: 18 november

In 2015 zitten er veranderingen aan te komen ten aanzien van de Wmo, de AWBZ en de participatiewet. In samenwerking met het VBOB-project DLB (Deskundigheidsbevordering Lokale Belangenbehartiging) wil het NOMB zoveel mogelijk mensen informeren over deze veranderingen.

Klik hier voor de uitnodiging met meer informatie, het programma en de manier waarop u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst.