Samenwerking

vbobDe PSOB was samen met stichting BOOG aangesloten bij de Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB). Dit samenwerkingsplatform behartigt de belangen van alle ouderen in Brabant. PSOB en BOOG vertegenwoordigden in het VBOB bestuur de oudere migranten in Brabant. Vanaf april 2014 wordt deze groep ouderen vertegenwoordigd door de NOMBvereniging NOMB (Netwerk Oudere Migranten Brabant). Naast het NOMB maken de Brabantse afdelingen van ouderenorganisaties KBO, PCOB en PVGE deel uit van het platform. In de doelstelling van het VBOB staat: “Het VBOB adviseert, gevraagd en ongevraagd, Provinciale Staten en leden van het VBOB hebben zitting in diverse provinciale overleg- en adviescommissies. Het VBOB is een belangrijke partner voor het Provinciaal bestuur”.

In 2010 zijn de VBOB ouderenorganisaties gestart met de uitvoering van een aantal VBOB projecten:

Meer informatie over het VBOB in het algemeen en de VBOB projecten in het bijzonder, kunt u lezen op de VBOB website.

Meer informatie over het NOMB kunt u lezen op de NOMB website.