Stichting Naya Jotie

Stichting Naya Jotie is opgericht in mei 1994.

Doelgroep
De doelgroep van Naya Jotie betreft de Surinaamse Hindoestaanse ouderen in Eindhoven.

Doelstelling
Belangenbehartiging middels

  • Educatieve en sociale activiteiten
  • Contacten met autochtone Nederlanders
  • Infodagen over onderwerpen als woonvormen en hulp instanties

Secretariaat
NJ_logoPostbus 1095
5602 BB  Eindhoven